Styrelsen

          Öppettider

          Reception

 Måndag 9:00 - 11:00

 Torsdag 16:00 - 18:00

 Fredag 9:00 - 11:00

Telefon 0582 - 402 28


Vid AKUT kontakt ring

   073 - 825 02 28

Styrelseledamöter och valberedning

i Pålsbodas Folketshus styrelse


Ordförande:    Börje Andersson

V ordförande:   Diana Blomgren

Kassör:          Ingemar Karlsson

Sekreterare: Eva-Lena Karlsson

V sekreterare:       Ingela Walter

Styrelseledamot:   Rolf Wallberg

                      Tomas Birgersson


Suppleant:       Ove Mikaelsson

                          Seija Väisänen


Revisorer:   Martin Gustavsson

                     Lars-olof Eriksson

                       Thomas Larsson

Suppleant:        Tommy Mäkelä

                     Birgitta Johansson


Fimatecknare: Börje Andersson

                       Ingemar Karlsson


Valberedning:       Monica Hjälm

                      Tomas Birgersson

Styrelsemöte

5/11 18:00